podalirio (Iphiclides podalirius)

Copyright - Melchiorre Pizzitola